Zdjęcia produktowe

Właściwie wykonałem ich tyle, że nie potrafię zliczyć. Głównie jubilerskie, dla branży meblarskiej i kaletniczej. Warunki w których wykonywałem zdjęcia były różne. Światło naturalne i sztuczne wpływały na to co trzeba było w danym produkcie ukryć, a co uwydatnić tak by wydobyć z przedmiotu jego urok, piękno i zalety.

klik prawym przyciskiem myszki – polecenie otwórz obraz w nowym oknie – otworzy wybrane zdjęcie.