Covidowe jeże

Sławomir M. Kozak

Chciałbym w niniejszym cyklu zatytułowanym „Covidowe jeże” przypomnieć to, o czym pisałem w jednej z moich książek, w roku 2008. Z czasem dojdę do tytułowych jeży.

Wraz z zakończeniem wojny skończyło się oficjalne poparcie dla skompromitowanej eugeniki. Naukowcy zeszli do podziemia i podjęli działania maskujące. Wielu z nich zostało antropologami, biologami i wziętymi genetykami. Od tej chwili eugenika stała się Biologią Społeczną. Dotychczasowa „Liga Kontroli Urodzeń” została przemianowana na „Planowanie Rodziny”[1]. Wyrażenia „higiena rasowa” i „darwinizm społeczny” zastąpiono nowymi kluczami-wytrychami, w rodzaju: „kontrola populacji”, czy „ochrona środowiska”. Szef ONZ[2] i eugenik, Julian Huxley, doszedł do wniosku, że skoro eugenicy zakładają ruchy ekologiczne, to należy je wykorzystać do wsparcia idei tworzenia Ogólnoświatowego Rządu. Wspólnie z założycielami Klubu Bilderberg, o którym więcej piszę w rozdziale NAFTA,  byłym oficerem SS – holenderskim księciem Bernhardem i księciem Filipem[3] z Anglii, utworzył fundusz WWF[4]. W ten prosty sposób miś panda z logo funduszu wszedł w kolaborację z globalistami. A towarzystwo ma szczególne. Według DPA[5], w sierpniu 1988 roku, książę Filip powiedział: 

–                     Gdybym mógł się zreinkarnować, chciałbym wrócić jako śmiertelny wirus, by rozwiązać problem przeludnienia. 

Czyż nie jest zupełnie fantastycznym tak cudowny zbieg okoliczności, jak przypadająca dokładnie 11 września 2001 roku, 40 rocznica powstania tego tworu?

Całość cyklu „Covidowe jeże” pod linkami:

odnośniki ze wstępu w pełnej treści w pierwszej części cyklu


https://kresywekrwi.blogspot.com/2020/09/covidowe-jeze-bioterror-czesc-i.html
https://kresywekrwi.blogspot.com/2020/09/covidowe-jeze-bioterror-czesc-ii.html
https://kresywekrwi.blogspot.com/2020/09/covidowe-jeze-bajkoterror.html
https://kresywekrwi.blogspot.com/2020/10/covidowe-jeze-bajkoterror-czii.html
https://kresywekrwi.blogspot.com/2020/10/covidowe-jeze-post-scriptum-terror.html
https://kresywekrwi.blogspot.com/2020/10/covidowe-jeze-w-polskim-zoo-sawomir.html

http://kresywekrwi.blogspot.com/2020/11/covidowe-jeze-powrot-do-przyszosci.html

http://kresywekrwi.blogspot.com/2020/11/covidowe-jeze-nie-ma-przypadkow.html

O Autorze cyklu:

Sławomir M. Kozak

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Wyróżniony odznakami honorowymi:

„Zasłużony dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”

„Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Sławomir M. Kozak od 30 lat jest kontrolerem ruchu lotniczego. Był członkiem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kierował Zespołem Instruktorów OJT (On Job Training). Jest asesorem Oceny Techniki Pracy, specjalistą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, a także ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jest również członkiem Komitetu Ekspertów ds. Kultury Sprawiedliwego Traktowania – Just Culture. W swoim dorobku ma również członkostwo w Krajowej Radzie Lotnictwa i International Aviation English Association. Był współtwórcą Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa, przez dwie kadencje Wiceprzewodniczącym Zarządu, a obecnie jego doradcą. Jest również członkiem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz Stowarzyszenia Lotników Polskich. Należy do Pilots For 9/11 Truth Organization i Koalicji „Polska Wolna od GMO”. Jest konsultantem „Koalicji Dr Ratha W Obronie Zdrowia” i uczestnikiem spotkań Klubu Inteligencji Polskiej przy Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego.

W latach 1991 – 1995 był Przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA”. Był pomysłodawcą i organizatorem I Spotkania Kontrolerów Ruchu Lotniczego Państw Europy Wschodniej w Warszawie, w roku 1993. W roku 1994 zorganizował w Warszawie pierwszą w historii, w państwie byłego bloku wschodniego, Europejską Konferencję Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego „IFATCA”, w której udział wzięli przedstawiciele 30 państw. Podczas tej właśnie kadencji „POLATCA” przystąpiła do Federacji „IFATCA”. Od roku 1994 do 1996 był członkiem Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. W roku 1997 przygotował pierwszy i jak dotąd jedyny Ogólnoświatowy Zlot Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego, dla kontrolerów w Kraju i tych mieszkających poza Ojczyzną.

Był stałym współpracownikiem magazynów „Lotnictwo – Aviation International”, „Pilot Club Magazine” oraz autorem publikacji dla takich pism, jak „Skrzydlata Polska” i „Żurawie”. Zajmował się tłumaczeniami i konsultacjami dla TVP, „National Geographic” i wydawnictw książkowych. Oprócz lotnictwa pasjonuje się historią i polityką. W latach 2003 – 2004 był Przewodniczącym Zarządu województwa mazowieckiego Organizacji Narodu Polskiego – Liga Polska.

Współpracuje z organizacjami dążącymi do wyjaśnienia prawdy o wydarzeniach 11 września 2001 roku, jak Citizen Investigation Team, Patriots Question 9/11, 911 Truth Organization i Muslim-Christian-Jewish Alliance for 9/11 Truth.. Zajmuje się publicystyką, tłumaczeniami i konsultacjami z zakresu kontroli ruchu lotniczego. Pisze i wydaje książki w stworzonej przez siebie Oficynie „Aurora”. Współredaguje polsko-polonijną gazetę internetową „KWORUM”, której jest wydawcą, pisuje dla polonijnych portali w Kanadzie oraz USA.


https://www.oficyna-aurora.pl/slawomir-m-kozak,s421543402